Odbiory & Nadzór

W ramach naszej dzialalności świadczymy uslugi związane z nadzorowaniem i odbiorem robót w zakresie instalacyjno inźynieryjnym. Oferujemy:
 - próby szcelności instalacji (wodnych, kanalizacyjnych, gazowych)
 - pomiar skuteczności wentylacji
 - pomiar spalania paliw stałych
Copyright ©2018 BUD-INSTAL, All Rights Reserved.